AL QUR’AN : QASHASH DI DALAM AL-QURAN

Al-Quran merupakan mukjizat paling besar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umat islam hendaknya mampu mengkaji apa isi dan kandungan yang terdapat di...

AL QUR’AN : ILMU QIRA’AT SERTA METODENYA

Pada Masa Hidup Nabi Muhammad SAW.  Perhatian Umat terhadap kitab Al-Qur’an ialah memperoleh ayat-ayat Al-Qur’an dengan mendengar,membaca dan menghafalnya secara lisan dari mulut ke mulut....

Dengan Bersyukur : Ubah Insecure menjadi Secure

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temuinya adanya seseorang  yang senantiasa merasa inferior (rendah diri). Bahkan  suatu saat  kita sendiri pernah mengalami hal itu, semisal: ketika...

Renungan : Membentuk anak Shalih dan Shalihah

Anak laki atau perempuan merupakan rezeki sekaligus amanah dari Allah, mereka akan menjadi perhiasan hidup, hiburan dan permata hati bagi orang tuanya. Namun disisi lain...