Kategori: Al Quran

AL QUR’AN : QASHASH DI DALAM AL-QURAN

Al-Quran merupakan mukjizat paling besar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umat islam hendaknya mampu mengkaji apa isi dan kandungan yang terdapat di...

AL QUR’AN : ILMU QIRA’AT SERTA METODENYA

Pada Masa Hidup Nabi Muhammad SAW.  Perhatian Umat terhadap kitab Al-Qur’an ialah memperoleh ayat-ayat Al-Qur’an dengan mendengar,membaca dan menghafalnya secara lisan dari mulut ke mulut....

AL QUR’AN: KEMUKJIZATAN ILMIAH AL QURAN

Dalam melihat aspek kemukjizatan Al Quran terdapat perbedaan, menurut Ahmad Fuad Pasha menyatakan bahwa kemukjizatan ilmiah Al Quran terlihat ketika Al Quran terlebih dahulu memberitahukan...