Wudhu merupakan salah satu syarat untuk menghilangkan najis atau hadats kecil. Syarat – syarat wudhu Beragama Islam Dengan air suci lagi mensucikan Tamyiz ( dapat...