Sullamut Taufiq: kewajiban mengucap kalimat syahadat

Seluruh orang mukalaf wajib memeluk dan masuk agama Islam, selamanya harus dalam agama Islam,serta wajib menerima segala hal yang telah ditentukan atas dirinya yakni hukum Islam.

Di antara yang wajib diketahui, dimantapkan dalam hati secara mutlak, harus diucapkan dengan lisan dengan seketika bila orang itu masih kafir, cukup diucapkan sewaktu salat bila dia muslim, ialah dua kalimat syahadat, yaitu “ Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah “.

makna syahadat tauhid dan rasul

Adapun makna kalimat AsyhaduAllaailaahaillallah, adalah kau harus mengetahui, memantapkan dalam hati, percaya dan membenarkan bahwa tiada yang disembah dengan sebenarnya dalam wujud melainkan Allah Maha Esa, Maha Awal, Maha Qadim, Maha dahulu, tanpa permulaan, maha hidup, maha berdiri dengan zatnya sendiri.

Tiada upaya untuk menghindar dari maksiat dan tiada daya untuk melakukan taat kecuali atas pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi maha agung, Allah adalah zat yang disifati dengan segala kesempurnaan, disucikan darai segala kekurangan, tiada sesuatu yang menyamai-Nya, ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha waspada.

Allah adalah Qadim ( maha permulaan) sedangkan selain Allah adalah baru, Allah adalah yang menciptakan, sedangkan selain Allah adalah yang diciptakan ( makhluk ). Kalam Allah adalah qadim begitu sifat – sifatnya-Nya, karena Allah tidak sama dengan makhluk, baik zat, sifat – sifat maupun perbuatan-Nya.

Maha suci dan Maha Luhur Allah dari apa yang dikatakan orang – orang dhalim, dengan Maha Luhur yang Agung, adapun makna Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, adalah kau harus mengetahui, memantapkan, membenarkan dan percaya bahwa sesungguhnya Gusti kita Nabi Muhammad putra Abdullah Abdul Muthalib putra Hasyim, putra Abdi Manaf adalah hamba Allah dan utusan-Nya, diutus untuk seluruh makhluk.

Beliau dilahirkan dan diangkat sebagai Rasul di Makah, kemudian hijrah ke Madinah dan dimakamkan di Madinah pula, dan sungguh segala apa yang disampaikan beliau adalah pasti benar.

Di antara yang beliau kabarkan adalah tentang siksa kubur, kenikmatan dalam kubur, pertanyaan dari dua Malaikat Munkar Nakir hari bangkit hari hasar ( makhluk digiring untuk dihisab, hari kiamat, hisab, pahala, siksa, timbangan amal, neraka titian ( siratal mustaqim ), telaga syafaat, surga, kekal dalam surga dan memnadang zat Allah di dalam surga, semua pasti nyata.

Kau wajib beriman kepada malaikat, para rasul, kitab – kitab Allah, dan beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah semata, serta beriman, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup nabi – nabi, beliau adalah pemimpin seluruh keturunan Nabi Adam.

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *